METAMORFÓZIS: DLA* KONCERT

BMC | 2013. november

* Doctor of Liberal Arts

Halas Dóri elmélyült és tudatos álma a kóruszenéről a DLA koncertjén vált valósággá. A hosszú munkafolyamat első állomásaként ezt megelőzte az a Metamorfózis koncert, ami a régizene és kortárs zene láthatatlan kapcsolatát próbálta hallhatóvá tenni, amikor az emberi játékos alkotókedv a zene törvényeit követve ugyan, de a saját útját járja, megfelelve ezzel az átalakulás és állandó változás törvényének. A több éves kutatás és kísérletező éneklés eredményeinek szintézise a DLA zárókoncert, a korábbi Metamorfózis zenei anyagának kiteljesedése, ahol a fennkölt komolyság és játékosság egymásba szövődve váltakoztak. A gonddal válogatott, önálló életre keltett darabok a Városminor és Aula kamarakórusok, valamint a Soharóza kórus közös előadásában hangzottak el. Karnagyunk ars poeticá-ja megtalálható a műsorfüzetben.

Beharangozók:

Scroll to top